Bruk av sykehustjenester i HF-områdene etter innleggelsesmåte

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2003 og 2004 etter innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

HF-område Pasientenes

bosted

Elektive opphold

Døgn og dag

Ø-hjelps-opphold

Døgn og dag

Fødsler per 1000 kvinne 16-49 år

Døgn og dag

Friske nyfødte per 1000 innb 0 år

Døgn og dag

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Østfold

134

142

102

105

49

50

632

705

Asker og Bærum

140

155

74

76

54

55

758

628

Akershus

137

124

100

123

56

52

643

670

Ullevål og Aker

147

150

91

94

60

61

755

736

Innlandet

145

147

104

105

50

48

703

721

Helseregion Øst

142

144

95

100

55

55

714

710

Ringerike

135

138

93

94

46

50

654

701

Buskerud

147

144

106

109

53

53

634

611

Blefjell

165

167

101

101

52

49

708

702

Vestfold

199

197

98

100

48

47

747

775

Telemark

209

253

98

101

49

47

751

775

Sørlandet

170

174

108

113

51

53

722

626

Helseregion Sør

176

183

102

105

50

50

712

688

Stavanger

135

154

100

101

59

59

612

597

Fonna

129

143

105

109

59

57

868

815

Bergen

126

137

105

104

57

58

782

797

Førde

139

151

114

118

60

58

846

802

Helseregion Vest

131

145

105

106

58

59

746

733

Sunnmøre

166

173

98

97

56

59

711

722

Nordmøre/Romsdal

148

161

103

100

55

53

710

696

St. Olavs Hospital

139

160

99

97

55

55

769

772

Nord-Trøndelag

122

135

102

105

54

52

829

866

Helsereg. M-Norge

142

157

100

99

55

55

759

766

Helgeland

168

173

123

124

58

55

768

845

Nordland

159

166

104

106

55

53

813

839

Hålogaland

153

147

117

130

49

49

805

816

UNN

189

185

87

92

55

57

850

826

Finnmark

181

182

119

124

55

53

816

780

Helseregion Nord

169

169

109

115

54

54

814

822

Uregistrert/utlendinger

(459)

(551)

(3 134)

(3 137)

(88)

(90)

(122)

(50)

Totalt

149

156

100

103

55

55

736

729

(N=)

(683488)

(721121)

(462844)

(483021)

(57291)

(57521)

(41784)

(41682)

Kilde: NPR

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |