Oppholdsdøgn innen rusbehandling øker igjen

På landsbasis har det vært en svak økning gjennom perioden 2006-2008. Nedgangen i første del av perioden ble innhentet med en økning på 1,3 prosent fra 2007 til 2008. Regionvise tall viser at det var færre oppholdsdøgn i Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, mens i Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF økte døgnbehandlingstilbudet målt ved oppholdsdøgn.

Tabell 2 Antall oppholdsdøgn i TSB og prosent endring. Tilknytningregion.

 

2006

2007

2008

Pst endring

2006-2008

2007-2008

Helse Sør-Øst RHF

379 958

375 567

373 063

-1,8

-0,7

Helse Vest RHF

76 139

76 731

76 010

-0,2

-0,9

Helse Midt-Norge RHF

59 371

61 764

70 062

18,0

13,4

Helse Nord RHF

48 510

46 235

48 412

-0,2

4,7

Rustiltak uten avtale

10 904

8 842

9 272

-15,0

4,9

Total

574 882

569 139

576 819

0,3

1,3

 

Mer om døgntilbudet i TSB, i forhold til bruk av private avtaleplasser, ad hoc kjøp, offentlig behandlingstilbud og bostedsbaserte rater, er noe av det som kommer i SAMDATA Rusbehandling 2008 som publiseres i oktober 2009.

Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2006-2008.

Publisert 26. august 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |