Helseforetakenes tjenesteprofil i tilbudene samlet sett

Helseforetaksområdene hadde i 2008 til dels sammenfallende profil når det gjaldt poliklinisk personellinnsats mellom tjenestene til barn og unge, og tjenestene til voksne. Helseforetaksområder med høy poliklinisk dekning i tjenestene til barn og unge, hadde en tendens til å ha høye polikliniske rater også i tjenestene til voksne, og omvendt. Det var ingen tilsvarende samvariasjon når det gjaldt døgnbaserte tjenester, målt i personellinnsats.

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |