Ventetid for poliklinisk behandling - voksne

I psykisk helsevern for voksne var gjennomsnittlig ventetid for poliklinisk behandling 54 dager i 2005, en nedgang på 1 dag fra året før. Ulik registreringspraksis kan være en årsak til de store forskjellene i gjennomsnittlig ventetid for poliklinikkene i psykisk helsevern for voksne.

Ordinært avviklet fra venteliste, gjennomsnittlig ventetid og antall som venter. Alle behandlingssteder, poliklinikker for voksne. 2003-2005.

 

Antall ordinært avviklet fra venteliste

 

2003

2004

2005

Alle behandlingssteder

30 555

31 428

31 707

 

 

Gjennomsnittlig ventetid i dager – avviklet i

 

2003

2004

2005

Alle behandlingssteder

57

55

54

 

 

Antall som ventet ved utgangen av

 

- tredje tertial 2003

- tredje tertial 2004

- tredje tertial 2005

Alle behandlingssteder

6 047

6 750

6534

- ventet mer enn seks måneder (i prosent)

9

8

7


Datakilde: NPR – InfoVent 

Publisert 28. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |