Driftskostnader - prosentvis fordelt

Totale driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og samlet. Prosentvis fordelt på kostnadsartene lønn, varer og tjenester og andre driftskostnader. 2004 og 2005. Millioner kroner målt i faste 2005 kroner.

 

Psykisk helsevern
for barn og unge

Psykisk helsevern
for voksne

Sum
psykisk helsevern

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Totale driftskostnader

1 877

2 015

9 859

10 317

11 736

12 332

herav (prosentandeler):

 

 

 

 

 

 

Lønnskostnader

83,7

83,5

82,4

80,7

82,6

81,2

Varer og tjenester

3,0

3,3

7,1

7,7

6,4

7,0

Andre driftskostnader

13,3

13,2

10,6

11,6

11,0

11,8

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |