Driftskostnader nasjonalt

Totale driftskostnader (ekskl. avskrivinger mv) til psykisk helsevern økte fra 11,7 milliarder kroner i 2004 til 12,3 milliarder kroner i 2005. Dette innebærer en realvekst på 5,1 prosent. Den samlede kostnadsveksten fordeler seg med en vekst på syv prosent innen psykisk helsevern for barn og unge, og en vekst på nær fem prosent innen psykisk helsevern for voksne. Avskrivinger mv er for første gang beregnet for 2005, og utgjør totalt drøyt 1 milliard kroner.

Totale driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og samlet. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. 2004 og 2005. Millioner kroner målt i faste 2005 kroner, og prosentvis endring.

 

Psykisk helsevern
for barn og unge

Psykisk helsevern
for voksne

Sum
psykisk helsevern

2004

2005

Pst. endr

2004

2005

Pst. endr

2004

2005

Pst. endr

Totale driftskostnader

1 877

2 015

7,3

9 859

10 317

4,7

11 736

12 332

5,1

herav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institusjoner

1 870

2 005

7,2

9 642

10 080

4,5

11 513

12 085

5,0

Driftstilskudd til private spesialister

7

9

38,7

207

230

11,3

213

239

12,2

Privatpleie

0

0

 

10

7

-26,0

10

7

-26,0

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |