Fordeling av døgnplasser i psykisk helsevern
Hele 94 prosent av døgnplassene i det psykiske helsevernet finnes i døgnisntitusjoner for voksne.

I samtlige helseregioner utgjør andelen døgnplasser for voksne over 90 prosent av totalt antall døgnplasser. Helse Vest har den høyeste andelen med 95 prosent, mens lavest ligger Helse Øst med 93 prosent.

Fordeling av døgnplassene i det psykiske helsevernet til tjenester for barn og unge og til tjenester for voksne. Regionale helseforetak. Prosentandeler. 2005.

RHF

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

Helse Øst RHF

7,3

92,7

100

Helse Sør RHF

5,3

94,7

100

Helse Vest RHF

5,4

94,6

100

Helse Midt-Norge RHF

5,7

94,3

100

Helse Nord RHF

6,7

93,3

100

Sum landet

6,2

93,8

100


Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |