Bruk av tjenester for voksne - befolkningsbaserte rater

Det er fortsatt forskjeller mellom regionene i tilgjengeligheten til tjenestene, målt ved antall døgnopphold og polikliniske konsultasjoner. Mens region Nord hadde 153 opphold per 10 000 innbyggere 18 år og eldre, var dekningen i region Øst 126. Mens region Sør hadde 2 800 polikliniske konsultasjoner per 10 000 voksne, var dekningen i region Vest om lag 2 000. Regionen med best poliklinisk dekning (Region Sør) har ca 30 prosent større kapasitet enn regionen med lavest poliklinisk dekning (Helseregion Vest).

Døgnopphold, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år eller eldre. Etter pasientenes bostedsregion. Psykisk helsevern for voksne. 2005.

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Oppholdsdøgn

Polikliniske konsultasjoner

Per
10 000 innb
18 år og eldre

Pst av lands-gj.snittet

Per
10 000 innb
18 år og eldre

Pst av lands-gj.snittet

Per
10 000 innb
18 år og eldre

Pst av lands-gj.snittet

Per
10 000 innb
18 år og eldre

Pst av lands-gj.snittet

Helseregion Øst

126

94

113

92

4 864

110

2 530

103

Helseregion Sør

136

101

127

104

3 649

82

2 797

114

Helseregion Vest

138

103

124

101

4 970

112

2 035

83

Helseregion Midt-Norge

135

100

125

102

4 008

90

2 482

102

Helseregion Nord

153

114

143

117

3 888

88

2 224

91

Totalt

134

100

123

100

4 433

100

2 445

100


Datakilde: SSB og NPR

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |