Barn og unge i psykisk helsevern - i prosent av befolkningen

På nasjonalt nivå får 4,0 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen et behandlingstilbud i psykisk helsevern for barn og unge i 2005.

Det er store forskjeller på hvor mange som mottar behandling, både mellom helseregionene og innad i regionene. Mens 5,7 prosent av barn og ungdom er under behandling i Helseregion Nord, mottar 3,2 prosent et behandlingstilbud i Helseregion Vest. Opptrappingsplanens mål om å nå fem prosent av barne- og ungdomsbefolkningen er dermed nådd i Helseregion Nord.

Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. Psykisk helsevern for barn og unge. 2005.

Bostedsregion

Poliklinisk behandling

Dag- og døgnbehandling

Pasienter samlet1)

Pasienter pr 100 innb
0-17 år

Pst av
lands-gj.snittet

Pasienter pr 100 innb
0-17 år

Pst av
lands-gj.snittet

Pasienter pr 100 innb
0-17 år

Pst av
lands-gj.snittet

Helseregion Øst

3,7

97

0,3

100

3,9

98

Helseregion Sør

4,2

111

0,3

114

4,3

109

Helseregion Vest

3,1

81

0,2

70

3,2

81

Helseregion Midt-Norge

3,5

91

0,3

125

3,7

93

Helseregion Nord

5,5

144

0,3

100

5,7

142

Totalt2)

3,8

100

0,3

100

4,0

100

 

Datakilde: NPR
1) Antall pasienter samlet sett er lavere enn sum polikliniske pasienter og pasienter med dag/ døgnbehandling fordi enkelte pasienter mottar både poliklinisk og dag/ døgnbehandling.
2) Totalt mangler 23 pasienter opplysninger om bosted og kan dermed ikke fordeles etter bostedsregion. Disse pasientene er inkludert i totaltall for 2005.

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |