Henvisningsformalitet ved innleggelser i sykehus

Antall innleggelser til døgnbehandling etter henvisningsformalitet. 2003 og 2004. Absolutte tall og prosent av antall innleggelser (inklusive overføringer mellom institusjoner) ved sykehusavdelinger godkjent for tvangsinnleggelser.  

Sykehus godkjent for tvangsinnleggelser

Henvisningsformalitet

Endring 2003–2004

2003

2004

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent endring

Frivillig

6 341

55

6 764

57

423

7

Tvungent PHV

5 116

44

4 881

42

-235

-5

Annen lovhjemmel

57

1

123

1

66

116

Totalt

11 514

100

11 768

100

254

2

Ikke registrert

106

 

257

 

 

 

 

Datakilde NPR
1) Tallene er basert på data fra institusjoner som har levert data av godkjent kvalitet for både 2004 og 2003.

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |