Henvisningsformalitet ved døgnbehandling i helseregionene

Antall innleggelser til døgnbehandling etter henvisningsformalitet. 2003 og 2004. Absolutte tall og prosent av antall innleggelser (inklusive overføringer mellom institusjoner) ved institusjoner godkjent for tvangsinnleggelser i hver helseregion.

Henvisningsformalitet

Endring 2003–2004

2003

2004

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent endring

Sykehus i Helse Øst RHF

Frivillig

1 622

42

1 806

45

184

11

Tvungent PHV

2 170

57

2 135

53

-35

-2

Annen lovhjemmel

28

1

54

1

26

93

Totalt

3 820

100

3 995

100

175

5

Ikke registrert

32

 

72

 

 

 

DPS oa i Helse Øst RHF

Frivillig

102

86

159

92

57

56

Tvungent PHV

16

14

14

8

-2

-13

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

 -

Totalt

118

100

173

100

55

47

Ikke registrert

0

 

1

 

 

 

Sykehus i Helse Sør RHF

Frivillig

1 160

63

1 236

63

76

7

Tvungent PHV

690

37

705

36

15

2

Annen lovhjemmel

6

0

28

1

22

-

Totalt

1 856

100

1 969

100

113

6

Ikke registrert

60

 

152

 

 

 

DPS oa i Helse Sør RHF

Frivillig

647

89

679

86

32

5

Tvungent PHV

84

11

114

14

30

36

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

 -

Totalt

731

100

793

100

62

8

Ikke registrert

17

 

30

 

 

 

Sykehus i Helse Vest RHF

Frivillig

1 919

55

2 093

62

174

9

Tvungent PHV

1 533

44

1 253

37

-280

-18

Annen lovhjemmel

7

0

 15

0

8

-

Totalt

3 459

100

3 361

100

-98

-3

Ikke registrert

2

 

22

 

 

 

DPS oa i Helse Vest RHF

Frivillig

584

78

631

79

47

8

Tvungent PHV

159

21

170

21

11

7

Annen lovhjemmel

3

0

0

0

-3

-

Totalt

746

100

801

100

55

7

Ikke registrert

1

 

1

 

 

 

Sykehus i Helse Midt-Norge RHF

Frivillig

1 018

72

984

70

-34

-3

Tvungent PHV

384

27

397

28

13

3

Annen lovhjemmel

15

1

15

1

0

0

Totalt

1 417

100

1 396

100

-21

-1

Ikke registrert

3

 

4

 

 

 

DPS oa i RHF Midt-Norge

Frivillig

457

88

576

94

119

26

Tvungent PHV

13

3

12

2

-1

-8

Annen lovhjemmel

49*

9

28*

5

-21

-43

Totalt

519

100

616

100

 

 

Ikke registrert

44

 

16

 

 

 

Sykehus i Helse Nord RHF

Frivillig

622

65

645

62

23

4

Tvungent PHV

339

35

391

37

52

15

Annen lovhjemmel

1

0

11

1

10

-

Totalt

962

100

1 047

100

85

9

Ikke registrert

9

 

7

 

 

 

DPS oa i Helse Nord RHF

Frivillig

152

99

151

94

-1

-1

Tvungent PHV

0

0

4

2

4

 -

Annen lovhjemmel

2

1

6

4

4

-

Totalt

154

100

161

100

7

5

Ikke registrert

27

 

34

 

 

 

 

Datakilde NPR
1) Tallene er basert på data fra institusjoner som har levert data av godkjent kvalitet for både 2004 og 2003.
Henvisning etter annen lovhjemmel er hovedsakelig knyttet til institusjonsoverføringene i 2003. Disse oppholdene mangler opplysninger om spesialistvedtak.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |