Oppholdstid etter institusjonstype

Ved sykehusene varer halvparten av oppholdene under ni dager, mens dette gjelder 40 prosent ved det distriktspsykiatriske tilbudet. Både ved sykehusene og innen det distriktspsykiatriske tilbudet har om lag ¼ av oppholdene varighet på over 1 måned.

Informasjon om varighet av opphold er knyttet til et utvalg av institusjonene som totalt står for om lag ¾ av aktiviteten i 2005.

Fordeling av oppholdstid etter institusjonstype. Avsluttede institusjonsopphold i 2005. Prosent opphold for hver tidskategori og median oppholdstid.

 

Oppholdstid1)

Totalt

N

Median oppholdstid

0-8 døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

≥91 døgn

Sykehus

51

24

18

7

100

22 747

8

Distriktspsykiatriske tilbud

39

35

18

8

100

13 877

13

Andre døgninstitusjoner

6

48

21

25

100

234

28

Sum

46

28

18

8

100

36 858

10

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivningsdato ved institusjonen.

 

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |