Oppholdstid etter diagnosegruppe og institusjonstype

Opphold for pasienter med schizofreni er noe lengre ved sykehus enn ved distriktspsykiatriske institusjoner, mens median oppholdstid for pasienter med affektive lidelser er kortere. Median oppholdstid for pasienter med nevrotiske lidelser er nær tre ganger så høy ved distriktspsykiatriske tilbud som ved sykehus.

Fordeling av oppholdstid for avsluttede opphold etter diagnosegrupper, behandlet ved ulike institusjonstyper. Prosent opphold for hver tidskategori og median for hver diagnosegruppe. 2005.

 

Oppholdstid1)

Totalt

N

Median opp-holdstid

0-8 døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

≥91 døgn

Sykehusnivå

 

 

 

 

 

 

 

Organiske lidelser

35

32

28

5

100

675

17

Stoffrelaterte lidelser

71

19

7

2

100

2 229

4

Schizofreni o.l. lidelser

40

28

20

12

100

3 578

14

Affektive lidelser

44

26

23

7

100

5 245

11

Nevrotiske lidelser

61

20

14

5

100

2 073

5

Fysiske atferdssyndromer

54

13

19

14

100

 321

5

Personlighetsforstyrrelser

66

20

9

5

100

1 423

5

Andre diagnoser kap F ICD 10

60

20

14

6

100

666

6

Andre diagnoser øvr kap ICD 10

74

13

11

2

100

1 435

4

Distriktspsykiatriske tilbud

 

 

 

 

 

 

 

Organiske lidelser

39

28

24

10

100

105

14

Stoffrelaterte lidelser

43

37

16

4

100

564

11

Schizofreni o.l. lidelser

46

32

13

9

100

3 152

11

Affektive lidelser

29

40

26

6

100

2 537

17

Nevrotiske lidelser

37

40

19

4

100

1 261

14

Fysiske atferdssyndromer

46

34

10

10

100

71

9

Personlighetsforstyrrelser

48

33

14

4

100

926

9

Andre diagnoser kap F ICD 10

41

29

20

9

100

278

14

Andre diagnoser øvr kap ICD 10

49

31

16

4

100

303

9

Sykehjem og andre døgninstitusjoner

Organiske lidelser

0

72

25

3

100

32

21

Stoffrelaterte lidelser

25

38

38

0

100

8

20,5

Schizofreni o.l. lidelser

5

41

16

38

100

56

44,5

Affektive lidelser

8

50

28

14

100

36

27

Nevrotiske lidelser

8

62

23

8

100

13

21

Personlighetsforstyrrelser

7

64

14

14

100

14

20

Andre diagnoser kap F ICD 10

17

83

0

0

100

6

20,5

Andre diagnoser øvr kap ICD 10

0

50

50

0

100

8

30,5

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivingsdato.

Datagrunnlag og definisjoner:
Pasientdata for voksne

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |