Oppholdsdøgn etter diagnosegruppe

Prosentandel av oppholdsdøgn innen aktivitetsåret for avsluttede opphold etter diagnosegruppe og institusjonstype. 2005. 

Diagnosegrupper

Oppholds-døgn i 2005 ved sykehus

Oppholds-døgn i 2005 ved distrikt-psykiatriske tilbud

Oppholds-døgn i 2005 ved sykehjem oa

Alle oppholds-døgn i 2005

Prosent

Prosent

Prosent

Prosent

Organiske lidelser

4

1

10

3

Stoffrelaterte lidelser

6

5

3

6

Schizofrenier

30

36

53

33

Affektive lidelser

34

30

16

32

Nevrotiske lidelser

9

13

6

10

Fysiske atferdssyndromer

3

1

0

2

Personlighetsforstyrrelser

6

8

8

7

Andre diagnoser kap F ICD 10

3

3

1

3

Andre diagnoser øvrige kapitler ICD 10

5

3

3

4

Sum prosent

100

100

100

100

Antall oppholdsdøgn i 2005 knyttet til utskrivninger med diagnose

382 343

222 102

8 421

612 866

Antall oppholdsdøgn i 2005 knyttet til utskrivninger uten diagnose

48 042

22 138

0

70 180

Total N 1)

430 385

244 240

8 421

683 046

 

Datakilde: NPR
1) Utvalg av institusjoner som har mindre enn 20% missing på diagnose for sine utskrivninger.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |