Ventetid for poliklinisk behandling - voksne

I psykisk helsevern for voksne var gjennomsnittlig ventetid for poliklinisk behandling 55 dager i 2004, en nedgang på 2 dager fra året før. Ulik registreringspraksis kan være en årsak til de store forskjellene i gjennomsnittlig ventetid for poliklinikkene i psykisk helsevern for voksne.

Ordinært avviklet fra venteliste, gjennomsnittlig ventetid og antall som venter. Alle behandlingssteder, poliklinikker for voksne. 2002-2004.

 

Antall ordinært avviklet fra venteliste

2002

2003

2004

Alle behandlingssteder

30 295

30 555

31 428

 

 

Gjennomsnittlig ventetid – avviklet i

2002

2003

2004

Alle behandlingssteder

58

57

55

 

 

Antall som ventet ved utgangen av

- tredje tertial 2002

- tredje tertial 2003

- tredje tertial 2004

Alle behandlingssteder

6 208

6 047

6 750

- ventet mer enn seks måneder (i prosent)

14

9

8

 

Datakilde: NPR – InfoVent

 

 

Publisert 28. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |