Ventetid for poliklinisk behandling - barn og unge

Ventetiden for poliklinisk behandling for barn og unge var i gjennomsnitt 79 dager i 2004. Det var ikke stor endring i registrert gjennomsnittlig ventetid i forhold til året før, da ventetiden var 75 dager i gjennomsnitt. Det er større forskjeller mellom helseforetakene innen en region enn det er mellom regionene.

Avviklede fra venteliste, gjennomsnittlig ventetid, antall på venteliste og prosentandel som har ventet mer enn seks måneder. Alle behandlingssteder, poliklinikker for barn og unge. 2002-2004.

Antall ordinært avviklet fra venteliste

2002

2003

2004

Alle behandlingssteder

9 084

11 871

14 089

 

 

Gjennomsnittlig ventetid – avviklet i

2002

2003

2004

Alle behandlingssteder

91

75

79

 

 

Antall som ventet ved utgangen av

- tredje tertial 2002

- tredje tertial 2003

- tredje tertial 2004

Alle behandlingssteder

2 214

2 757

3 321

- ventet mer enn seks måneder (i prosent)

19

17

11

 

Datakilde: NPR - Infovent

Publisert 28. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |