Kapasitetsutnytting i døgninstitusjoner for voksne
Antall fagårsverk tilgjengelig per pasient (behandlingsfaktor) øker ved alle døgntilbud for voksne.

Innen det distriktspsykiatriske tilbudet har det i tillegg skjedd en økning med hensyn på utskrivninger per årsverk og utskrivninger per døgnplass.

Sykehusene ligger høyere enn de andre døgninstitusjonene med hensyn på utnyttelse av døgnplassene (utskrivninger per døgnplass og beleggsprosent), men endringen fra 2003 ved det distriktspsykiatriske tilbudet viser at forskjellen mellom disse to tilbud er i ferd med å bli mindre.

Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner i psykisk helsevern for voksne. Etter institusjonstype. 2003 og 2004.

Institusjonstype

Pers.-

Behandlerfaktor

Utskrivninger per årsverk

Utskrivninger per døgnplass

Beleggs-

2004

Pst endr fra 2003

2004

Pst endr fra 2003

2004

Pst endr fra 2003

2003

2004

Sykehus

3,5

1,9

9,0

3,0

-2,2

9,3

1,9

89

88

Distriktspsykiatriske tilbud

2,2

1,2

9,5

3,8

5,5

7,0

9,5

81

82

Sykehjem og andre døgninst

1,6

0,7

7,0

1,8

-20,1

2,3

-23,9

92

83

Totalt

2,9

1,6

9,8

3,2

1,2

8,0

4,7

87

85

 

Datakilde: SSB og NPR

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |