Driftskostnader - prosentvis fordelt

Totale driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og samlet. Millioner kroner målt i faste 2004 kr. Prosentvis fordelt på kostnadsartene lønn, varer og tjenester og andre driftskostnader. 2003 og 2004.

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Sum psykisk helsevern

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Totale driftskostn.

1 710

1 829

9 536

9 627

11 246

11 456

Herav (prosentandeler):

 

 

 

 

 

 

Lønnskostnader

84,9

83,7

81,0

82,6

81,6

82,8

Varer og tjenester

2,9

3,0

7,0

6,7

6,4

6,1

Andre driftskostn.

12,2

13,3

11,7

10,6

11,8

11,1

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |