Driftskostnader nasjonalt

Totale driftskostnader til psykisk helsevern øker fra 11,2 milliarder kroner i 2003 til 11,4 milliarder kroner i 2004. Dette innebærer en realvekst på nesten to prosent. Den samlede kostnadsveksten på to prosent fordeler seg med en vekst på syv prosen innen psykisk helsevern for barn og unge, og en vekst på en prosent innen psykisk helsevern for voksne. Omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift fra 2003 til 2004 medfører økte kostnader. Hvis arbeidsgiveravgiften forutsettes uendret i perioden, beregnes realveksten i totale driftskostnader til psykisk helsevern til en prosent. 

Totale driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og samlet. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister, tilskudd til privat pleie og tilskudd til annen virksomhet. 2003 og 2004. Millioner kroner målt i faste 2004 kr, og prosentvis endring.

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Sum psykisk helsevern

2003

2004

Pst endr.

2003

2004

Pst endr.

2003

2004

Pst endr.

Totale driftskostnader

1 710

1 829

6,9

9 536

9 627

1,0

11 246

11 456

1,9

herav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institusjoner

1 710

1 822

6,5

9 358

9 426

0,6

11 068

11 248

1,5

Driftstilskudd til private spesialister

-

7

 

162

201

24,3

162

208

28,4

Privatpleie

-

-

 

15

10

-35,5

15

10

-35,5

Datakilde: SINTEF Helse og SSB

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |