Driftskostnader - helseregioner

Den samlede kostnadsvekst på to prosent skjuler store regionale variasjoner. Helse Vest RHF har en sterkere kostnadsøkning, med en vekst på 4,4 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF har nullvekst i kostnader til psykisk helsevern. De øvrige tre regioner har en kostnadsvekst i størrelsesorden en til to prosent.

Omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift medfører økte kostnader i alle regioner, og har i særlig grad betydning for Helse Nord RHF. Hvis arbeidsgiveravgiften forutsettes uendret reduseres kostnadsveksten i Helse Nord RHF med 4,9 prosentpoeng, det vil si en reduksjon i totale driftskostnader på 3,2 prosent. Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF får med uendret arbeidsgiveravgift en beregnet reduksjon i totale driftskostnader på henholdsvis 0,7 og 0,8 prosentpoeng. i Helse Øst RHF og Helse Sør RHF er endringene marginale. 

Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Korrigert for gjestepasientoppgjør. Millioner kr. 2003 og 2004, målt i faste 2004 kr. Endring i prosent fra 2003 til 2004. Helseregioner.

RHF

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Sum psykisk helsevern

2003

2004

Pst endr.

2003

2004

Pst endr.

2003

2004

Pst endr.

Helse Øst RHF

679

694

2,1

3 702

3 723

0,5

4 382

4 417

0,8

Helse Sør RHF

294

315

7,1

1 655

1 675

1,3

1 949

1 990

2,1

Helse Vest RHF

312

351

12,7

1 874

1 931

3,0

2 185

2 282

4,4

Helse Midt-Norge RHF

223

225

1,3

1 198

1 197

-0,1

1 421

1 422

0,1

Helse Nord RHF

203

234

15,6

1 019

1 009

-1,0

1 222

1 243

1,7

Sum landet

1 710

1 820

6,4

9 448

9 534

0,9

11 158

11 354

1,8

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |