Nasjonale tall psykisk helsevern 2004

Nøkkeltall for aktivitet, personell, døgnplasser, kostnader og kapasitetsutnytting psykisk helsevern. 2003 og 2004.

 

2003

2004

Prosent endring

Aktivitet:

 

 

 

Behandlede pasienter – barn og unge

34 437

39 340

14,2

Polikliniske tiltak (direkte og indirekte) – barn og unge

447 218

495 963

10,9

Polikliniske konsultasjoner – voksne

699 221

758 979

8,5

Utskrivninger – sykehus

26 927

26 091

-3,1

Utskrivninger – distriktspsykiatriske sentra

12 159

14 557

19,7

Personell:

 

 

 

Årsverk psykisk helsevern

18 417

18 619

1,1

- årsverk psykisk helsevern for barn og unge

2 982

3 033

1,7

- årsverk psykisk helsevern for voksne

15 435

15 585

1,0

Døgnplasser:

 

 

 

Døgnplasser psykisk helsevern for voksne

5 296

5 169

-2,4

- døgnplasser sykehus

2 960

2 814

-4,9

- døgnplasser distriktspsykiatriske sentra

1 912

2 091

9,4

Døgnplasser psykisk helsevern for barn og unge

337

331

-1,8

Kostnader:

 

 

 

Totale kostnader til psykisk helsevern (2004=100, mill kr)

11 235

11 456

2,0

- totale kostnader voksne (2004=100, mill kr)

1 708

1 829

7,1

- totale kostnader voksne (2004=100, mill kr)

9 527

9 627

1,1

Kapasitetsutnyttelse:

 

 

 

Poliklinikker barn og unge - tiltak per fagårsverk

378

398

5,3

Poliklinikker barn og unge – pasienter per fagårsverk

27,7

30,1

8,6

Poliklinikker voksne - konsultasjoner per fagårsverk

372

395

6,2

Døgninstitusjoner for voksne – sykehus:

 

 

 

- behandlerfaktor

1,8

1,9

9,0

- utskrivninger per årsverk

3,1

3,0

-2,2

- utskrivning per døgnplass

9,1

9,3

1,9

Døgninstitusjoner for voksne – distriktspsykiatriske tilbud:

 

 

 

- behandlerfaktor

1,1

1,2

9,5

- utskrivninger per årsverk

3,6

3,8

5,5

- utskrivning per døgnplass

6,4

7,0

9,5

Datakilde: NPR, SSB og SINTEF Helse

Publisert 8. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |