Bruk av behandlingstjenester
En sentral målsetting for Opptrappingsplanen for psykisk helse er å øke tilgjengeligheten til tjenestene. Samtidig er det et mål å etablere likeverdige tilbud av tjenester, uavhengig av bosted og sosial bakgrunn. Dette belyses med utgangspunkt i mål for befolkningens bruk av tjenester.

Publisert 14. november 2005

                © SAMDATA 2007    |