Henvisende instans
Fastlegen står for over halvparten av henvisningene (59 prosent) og er den instansen som i størst grad henviser barn og unge til psykisk helsevern.

Videre er barnehage, skolesektor og PPT en viktig instans når det gjelder henvisning til psykisk helsevern, spesielt for gutter.  Barnevern og sosialtjeneste henviser en større andel av jentene.

Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge etter henvisende instans og kjønn. 2004.

Henvisende instans

Totalt

Jenter

Gutter

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Pasienten selv

8

0,0

6

0,0

2

0,0

Fastlege/primærlege

18 511

58,5

8 668

63,6

9 839

54,7

Øvrig primærhelsetjeneste

2 807

8,9

1 196

8,8

1 609

8,9

Spesialisthelsetjenesten

98

0,3

56

0,4

42

0,2

Barnehage, skolesektor PPT

5 337

16,9

1 361

10,0

3 976

22,1

Sosialtjeneste, barnevern

37 07

11,7

1 808

13,3

1 899

10,6

Politi/fengsel/rettsvesen

6

0,0

5

0,0

1

0,0

Andre tjenester

1 119

3,5

512

3,8

607

3,4

Privatpraktiserende spesialister

25

0,1

17

0,1

8

0,0

Totalt

31 618

100

13 629

100

17 983

100

Ikke angitt

6 926

 

3 059

 

3 864

 

Totalt1

39 340

 

16 688

 

21 847

 

 

Datakilde: NPR
1) Korrigerte tall for Sykehuset Buskerud BUP og tall for Sykehuset Levanger BUP inngår kun i totaltall.

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |