Rus 2008
Sektorrapport Rusbehandling 2008

Sektorrapport for rusbehandling 2008 vil presentere regional statistikk for virksomheten innen tjenesteområdet rus i  perioden 2006-2008.

Kapasitet, kompetanse, aktivitet, ventelister og driftskostnadene sammenholdes for å gi et inntrykk av regionenes forvaltning av sitt 'sørge for' ansvar innen rusbehandling i spesialisthelstjenesten.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |