Psykisk helsevern 2008
Omtale Sektorrapport Psykisk helsevern 2008

SAMDATA sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 vil gi en oversikt over utviklingen av tjenestetilbudet i det psykiske helsevernet i løpet av opptrappingsperioden, sett i lys av målene som var satt for Opptrappingsplanen.

Rapporten vil også presentere kapitler om:

  • utviklingen i omfanget av tvangsinnleggelser,
  • pasientsammensetningen i det psykiske helsevernet for barn- og unge, 
  • produktivitetsutviklingen ved poliklinikker for barn og unge,
  • organisering og ressursfordeling mellom tjenestetyper og forskjeller i tjenestetilbud og forbruk mellom helseforetakene.

Rapporten vil i tillegg presentere en egen analyse av forholdet mellom ressursinnsatsen i det kommunale psykiske helsearbeidet og ressursinnsatsen i det psykiske helsevernet for voksne.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |