Svakere kostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten

Veksten i kostnadene til de regionale helseforetakene var reelt sett på 1,6 prosent fra 2007 til 2008. Dette er den laveste realveksten de siste fem år. Målt per innbygger var veksten 0,3 prosent.

Kostnadene til spesialisthelsetjenesten var på totalt på 93,8 milliarder kroner i 2008. Dette tilsvarer 19 540 kroner per innbygger. Kostnadsveksten i spesialisthelsetjenesten var på 13,5 prosent i siste femårsperiode, når det tas hensyn til prisvekst i sektoren og til at de regionale helseforetakene er tilført nye oppgaver og ansvarsområder. Avskrivninger mv. har vi ikke gode, sammenlignbare data for tilbake til 2003, og avskrivninger er derfor ikke med i beregningen av kostnadsveksten i perioden.

Helse Midt-Norge hadde størst realvekst i totale kostnader per innbygger fra 2007 til 2008 med en økning på 2,1 prosent når avskrivninger og nye oppgaver holdes utenom. Helse Nord og Helse Vest hadde en realvekst i kostnadene per innbygger på henholdsvis en prosent og 0,6 prosent. Helse Sør-Øst hadde en realnedgang på 0,2 prosent siste år.

Tilbake til oversikt hovedfunn

Til hovedsiden SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |