Rusmiddelmisbruk og samtidig psykisk lidelse i psykisk helsevern for voksne
En fjerdedel av pasientene i psykisk helsevern for voksne har rusmiddelmisbruk og samtidig psykisk lidelse.

På oppdrag fra Sosial og helsedirektoratet har SINTEF Helse utarbeidet en rapport som gir en beskrivelse av omfang og karakteristika ved pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidig psykisk lidelse i psykisk helsevern for voksne i rusreformens tidlige fase. Rusreformen trådte i kraft 1. januar 2004. For å kunne følge utviklingen fremover for denne pasientgruppen er det viktig å kartlegge status før reformen ble implementert i særlig grad ved helseforetakene.

Omfanget er estimert ved forekomsten av rusdiagnose (ICD 10 F10-F19) og/eller informasjon om rusmiddelmisbruk i ukene før behandlingsstart. Sannsynligvis er omfanget enda større enn det som fanges opp her. Omfanget er estimert på grunnlag av en registrering av alle døgnpasienter ved landets voksenpsykiatriske institusjoner 20. november 2003 og polikliniske pasienter ved voksenpsykiatriske poliklinikker to uker i september 2004.

Rapporten beskriver pasientpopulasjonen med rusmiddelmisbruk og viser på hvilken måte disse skiller seg fra de øvrige pasientene. Dette gir innsikt i hva som karakteriserer denne pasientgruppen og gir et mer nyansert bilde av pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Publisert 13. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |