Muligheter og utfordringer med Norsk pasientregister som personidentifiserbart register
Et utviklingsprosjekt i SAMDATA-prosjektet hadde som mål og diskutere implikasjoner og muligheter som personidentifiserbart Norsk pasientregister (NPR) vil ha for SAMDATA-prosjektet.

Dette utviklingsprosjektet har resultert i en rapport som presenterer NPR, SAMDATA-prosjektet og erfaringer med pasiententydige pasientdata i SINTEF Helse. Den skisserer kort om pasientregistrene i Danmark og Sverige med fokus på hvem som drifter registret og hva formålet er, spesifikt i forhold til styringsmål og finansiering.

Rapporten beskriver hvilke muligheter pasiententydig data gir for å studere pasienters forløp nærmere, både i og mellom institusjoner. Den beskriver også muligheter for utvikling av indikatorer og analyser i SAMDATA-prosjektet ved bruk av pasiententydige data. Den belyser mulighetene for kobling til andre registerdata med utgangspunkt i personidentifiserbare NPR-data og hvilke forskningsmuligheter som oppstår.

Les rapporten her: Rapport SINTEF A6499, Muligheter og utfordringer med Norsk pasientregister som personidentifiserbart register. (Pdf - 1 Mb)

Kontakt:
{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 29. mai 2008

                © SAMDATA 2007    |