LEAN I LAG
Oppdatering: LEAN I LAG er nå overstått og seminaret ble en suksess takket være engasjerte seminardeltagere. Takk til dere! De forskjellige presentasjonene er tilgjengelige ved å trykke på lenkene i programmet nederst på siden.

Godt fornøyd foredragsholder og arrangør

Godt fornøyd foredragsholder og arrangør

 

Engasjerte Value Stream Mappere

Engasjerte Value Stream Mappere

Lær mer om hvordan man kan drive Lean forbedringsarbeid i klynger, og ta del i erfaringsutvekslingen om praktisk arbeid med Lean.

Fire trønderske bedrifter har den siste tiden samarbeidet om effektivisering av sin produksjon med Lean. Samarbeidsprosjektet er støttet av Norwegian Centre of Expertise Instrumentation (NCEI), et nettverk finansiert av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd .

I dette seminaret vil bedriftene dele sine erfaringer og resultater. Vi ønsker å rette søkelyset på Lean produksjon, med spesielt fokus på forbedringsarbeid i klynger. Seminaret er et samarbeid mellom NCEI (www.ncei.no) og nettverket SMARTLOG (www.smartlog.no), og er for alle bedrifter som jobber med Lean eller ønsker å jobbe med Lean.

Seminaret tar utgangspunkt i prosjektet NCEI Lean. Her har Kongsberg Maritime, Fugro Oceanor, Roxar og Noca hatt jevnlig erfaringsutveksling underveis om felles utfordringer og muligheter. Resultatet har vært godt synlig, både i organisasjonen og i produksjonshallen.

”I løpet av prosjektperioden har vi økt vår leveringspresisjon betraktelig”, sier produksjonsleder Jostein Alseth hos Noca.

”Vi merker godt at det er mindre stress og mer avslappet stemning hos alle som jobber her, samtidig som produksjonen har blitt mer effektiv”, sier gruppeleder Elvedin Poric.

På konferansen får du høre hele denne historien, samt flere spennende eksempler fra praktisk arbeid med Lean i de andre bedriftene.

En av de viktigste nytteeffektene av nettverkssamarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer er utveksling av erfaringer. I seminaret vil det bli satt av godt med tid til dialog og diskusjon.

 

Program 

08:45

Velkommen og kaffe

 

Del I: Erfaringer med Lean

09:00

Lean - et overblikk

 

Daryl Powell, SINTEF / NTNU

09:20

Noca: Flyt og eliminering av sløsing

Jostein Alseth, Noca

09:50

Roxar: Bruk av målstyring

Svein Ove Eimhjellen, Roxar

10:20

Fugro Oceanor: Lean i et montasjeverksted

Paul Hulsund, Fugro Oceanor

10:50

Pause

 

11:10

Kongsberg Maritime: ”The full picture"

Terje Stamnes, Kongsberg Maritime

11:40

Sluttrapport NCEI Lean: Forbedringsarbeid i klynge

Ottar Bakås, SINTEF

12:00

Lean-innføring hos Store Norske (gruver) og Gilde

Gunnar Aarvold og Marit Bolstad, MainTech

12:30

Lunsj

 

Del 2: Praktiske caseoppgaver og erfaringsutveksling

13:15

Caseoppgave - arbeid med Lean i praksis

 

15:15

Refleksjoner i plenum

 

15:35

”Beyond Lean” – hvor går veien videre?

Jan Ola Strandhagen, SINTEF / NTNU

16:00

Slutt

 

 

Publisert 30. august 2010