The Global Factory - SEMINARET BLE AVLYST
Velkommen til The Global Factory – et SMARTLOG-seminar med tema ”global produksjonsstrategi og logistikk i norsk industri”. Blant foreleserne finner vi Dr. Jagit Srai, leder for verdens fremste akademiske miljø på global produksjon; Cambridge University IfM's Centre for International Manufacturing. Dessuten får vi høre erfaringer på å drive global produksjon fra Hydro Aluminium og Norges mest globale produksjonsbedrift Jotun AS. Statssekretær i Nærings- og Handelsdepartementet Rikke Lind vil si noen ord om norsk industri i en global verden, og med et knippe sterke fagpersoner slik som Jan Ola Strandhagen (Forskningssjef SINTEF Teknologiledelse), Prof. Terje Lien (NTNU IPK), Dr Emil Røyrvik (SINTEF) og Dr. Marco Busi (Redaktør Strategic Outsourcing) ligger alt til rette for en lærerik og inspirasjonsgivende dag!

SMARTLOG ønsker velkommen til det trettende SMARTLOG-seminaret. Årets første seminar vil fokusere på strategisk ledelse og konfigurasjon av global produksjon. Tema som vil bli belyst omfatter:

  • Global verdikjedekonfigurasjon
  • Ledelse og design av produksjonsnettverket
  • Global planlegging og styring i verdikjeden
  • Etablering av fabrikker nært sluttmarkedet
  • Outsourcing og leverandørledelse
  • Hvordan beholde vareproduksjon i Norge

Stadig økende global konkurranse utfordrer norsk industris evne til raskt å tilpasse seg til endrede markeder, ny teknologi og nye organisasjonsformer. Det er en klar trend at globalisering fører til et sektorskifte i Norge hvor arbeidsintensiv masseproduksjon settes ut til lavkostland. For å møte fremtidens konkurranse må norske industribedrifter utvikle nye produksjonsstrategier og logistikkløsninger som støtter den “globale fabrikken”. Nøkkelen til fremtidig konkurransekraft ligger i å virkeliggjøre verdensledende løsninger på konfigurasjon, planlegging og styring av bedriftens globale verdikjede.

Program:

09.00

Registrering og kaffe

 

09.15

Øystein Strandli

Norges Forskningsråd

Velkommen

09.30

Jan Ola Strandhagen

Forskningssjef, SINTEF Teknologiledelse

The Global Factory - Global produksjons-strategi og logistikk i norsk industri

10.00

Rikke Lind

Statssekretær Nærings- og Handelsdepartementet

Norsk industri i en global verden

10.30

Kaffepause

 

11.00

Roy Jakobsen

Logistikksjef Hydro Automotive Raufoss

Ledelse og design av globale verdikjeder ved Hydro Automotive – Kinafabrikken

11.30

Kjell Gundersen
Group Operations Improvement Manager, Jotun AS

Styring og kontroll av 40 produksjonsanlegg på alle kontinenter

12.00

Lunsj

 

13.00

Jagjit Singh Srai

Head of the Cambridge University IfM's Centre for International Manufacturing | Director of the Supply Networks Programme

A Supply Network Configuration Perspective on International Supply Chain Development

14.00

Marco Busi

C.E.O. and Head of Research at carisma rct Ltd,

Editor-in-chief at Strategic Outsourcing, an International Journal

Competitive leverages in Global Value Chains

14.45

Kaffepause

 

15.00

Emil Røyrvik

Seniorforsker SINTEF Teknologiledelse

Cultural complexity and global production

15.30

Terje Lien

Professor Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Automation as key for Norwegian competitiveness in a globalised world

16.00

Jan Ola Strandhagen

Forskningssjef, SINTEF Teknologiledelse

Debatt og wrap up

18.00

Seminarmiddag

 

 

Publisert 25. november 2008

AVLYST!

 

Programmet kan lastes ned her.

 

Tid: 3. februar 2009 09.00-16.30 

 

Sted: Vinderen Konferansesenter, Forskningsveien 2 a, 0373 Oslo

 

Pris: Seminar inkl lunsj: kr 2100,- Seminar inkl lunsj/middag: kr 2700,-

Vi ønsker flere påmeldinger: 2 deltagere for prisen av 1!

 

Påmelding: Send navn/adresse til prosjektsekretær Jorunn Auth innen fredag 23. januar 2009 (). Oppgi om du/dere vil delta på middagen.