Implementering av lean
Norsk og internasjonal økonomi er inne i en tøff periode hvor bare de dyktigste vil lykkes. Tiltak for å effektivisere produksjonen og virksomheten må gjennomføres nå, og Lean produksjon er et alternativ som må vurderes. Vi vil derfor fokusere på Lean produksjon og implementering. Ledende kapasiteter på området vil diskutere om Lean er svaret på dagens utfordringer og snakke om forutsetninger for å lykkes. I tillegg vi representanter fra bedrifter som har lyktes med Lean dele sine erfaringer og læringspunkter fra sine forbedringsprosesser.

Program

10:00               Registrering og kaffe

 

10:15               Velkommen

                        Spesialrådgiver Sven Samuelsen, Norges forskningsråd.

 

10:30               Lean – en klassiker

                        Professor II Jan Ola Strandhagen, NTNU Institutt for Produksjons-

                        Og kvalitetsteknikk, Forksningssjef SINTEF Teknologiledelse.

                        Daryl Powell, PhD stipendiat NTNU

 

11:15               Lean i Sverige

                        Björn Westling, Swerea IVF AB

 

12:00               Lunsj

 

13:00               Ledelse under implementering av Lean

                        Per Oskar Johansen, LEAN Scandinavia

 

13:30              Implementering og utvikling av Hydro

                        Aluminium Metals Produksjonssystem

                        Roger Øversveen, Hydro Aluminium Metal

 

14:00              Implementering av Lean i Jotuns globale

                        produksjonsnettverk

                        Group Operations Improvement Manager Kjell Gundersen, Jotun AS

 

14:30               Pause og debatt

 

16:00               Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri

                        Teknisk Chef Håkan Andersen, Kongsberg Terotech AS

 

16:30               Implementering av Lean – Hvordan reagerer de ansatte

                        Førsteamanuensis Monica Rolfsen, NTNU IØT,

 

17:00               Avslutning

  

Publisert 4. juni 2009