Fremtidens transportløsninger
I en global konkurransesituasjon og med Norges utfordrende geografi, er effektive transportløsninger en forutsetning for å overleve. Endringer i forbruksmønster og økt integrering og samarbeid i verdikjedene gjør at punktlighet og fleksibilitet blir stadig viktigere, og vareeiernes behov må møtes med innovative løsninger som utnytter de stadig voksende mulighetene teknologiutviklingen gir. Seminaret er et samarbeid mellom SMARTLOG og forskningsrådsprosjektet PROFIT (Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler, www.sintef.no/profit)

PROGRAM

09:30   Registrering og kaffe

 

09:45   Velkommen

            Øystein Strandli, Programkoordinator Forskningsrådet

 

10:00  Visjoner for fremtidens transportbehov og løsninger

            Heidi C. Dreyer, Professor NTNU

 

10:30   Kaffepause

 

10:45  Samhandlingsportal mellom aktørene i transportkjeden

            Bjørn Johansen, Administrerende direktør, TakeCargo

 

11:15   Fremtidens transportløsninger

            Jørgen Sørlie, Administrerende direktør, SLUS

 

11:45   Framtidens beregninger av utslipp fra godstransport
              - Hvordan blir vi bedre?
             

             Tomas Levin, phd NTNU/SINTEF

 

12:15   Lunsj

 

13:15  Samarbeid i kjeder og nettverk

            Lars Huemer, Førsteamanuensis, BI

 

14:00  CargoNet - Verden blir bedre når transporten går på skinner
            Bjarne Wist, Informasjonsdirektør, CargoNet

 

 

 

Publisert 6. november 2009

Sted: Vinderen Konferansesenter, Forskningsveien 2 a, 0373 Oslo'
Pris: Seminar inkl lunsj: kr 1000,-
Medlemspris og PROFIT-deltakere: kr 0,-

Påmelding: Send navn/adresse til prosjektsekretær Jorunn Auth innen
fredag 20. november 2009 ()