Synlighet i verdikjeder-fokus på handelskjeder

Økt synlighet eller transparens til produkt- og prosessdata vil revolusjonere hvordan handelskjeder operer og samarbeider i fremtiden!

Den 18. juni får vi bla. a. besøk fra anerkjente professorer fra Universitetene i Parma og Bergamo som hhv vil forelese om RFID i handelskjeder og risikostyring av verdikjeder.

Gjennom samarbeid og informasjonsdeling kan en verdikjede oppnå mye bedre resultater enn når bedriftene opererer hver for seg. Synlighet er kritisk for en vellykket verdikjedeintegrasjon, og bruk av teknologi som RFID åpner nå nye dører for samhandling og integrasjon.

Sommerens SMARTLOG-seminar arrangeres i SINTEF Teknologi og samfunn sine lokaler i Trondheim, og presenterer mange spennende foredrag fra industri, tjenesteleverandører og akademia. Tema for foredragene er synlighet i verdikjeder, med særlig fokus på handelsnæringens muligheter.
Detaljert program kan lastes ned her.

Presentasjoner

  • “RFID Logistics Pilot”, Prof. Antonio Rizzi, Universitetet i Parma
  • New supply chain ICT architecture with RFID” Bård Myhre, SINTEF IKT
  • Track and trace in food supply chains”, Øystein Gran Larsen, TraceTracker Center of Excellence
  • ”IT som endringsdriver i Supply Chain Re-engineeering prosjekter - Presentasjon av foreløpig PhD-arbeid”, Anniken Karlsen, Phd kandidat Universitetet i Bergen
  • ”A supply chain dashboard pilot - The Oracle Automed Dashobard” Torbjørn Netland, SINTEF Logistikk og  Dag Oscar Olsen, Oracle
  • ”Supply chain risk management”, Roberto Pinto, Universitetet i Bergamo

Publisert 9. juli 2008