Automatisk vareforsyning

Seminar 27. juni 2006:

Automatisk vareforsyning (replenishment) i verdikjeder

I løpet av det siste tiåret har økende konkurranse ført til økende interesse for verdikjedesamarbeid med fokus på informasjonsdeling og transparente verdikjeder. I denne sammenhengen er automatisert vareforsyning et relativt nytt konsept, hvor målet er at produksjon og forsyning av varer skal baseres på virkelig uttak i sluttleddet. Gjennom å skape balanse mellom behovet i markedet og ressursbruken i verdikjeden, kan man oppnå forbedret effektivitet i hele kjeden.

For å belyse temaet nærmere, er det amerikanske selskapet Manhattan (www.manh.com) invitert til å gi oss et perspektiv på utviklingene innen Supply Chain Management og presentere sin software for automatisk vareforsyning. Deler av denne løsningen er innført i Holtung, grossistleddet av Allianceapotekkjeden, og Holtungs logistikkdirektør John-Erik Tønnessen vil dele sine erfaringer fra det pågående prosjektet.

Detaljert program kan lastes ned her.

Seminaret arrangeres av SMARTLOG i samarbeid med LOGMA.

Presentasjoner

  • Velkommen, v/Heidi Dreyer, seniorforsker, SINTEF
  • Introduction to Supply Chain Planning, v/Tim Thompson, Director Sales, Manhattan Associates
  • Overview of Manhattan Supply Chain Planning Solutions, v/Tim Thompson, Director Sales, Manhattan Associates
  • Demonstration of Manhattan's Supply Chain Planning Solutions for automatic replenishment, v/Michael McFann, Director, Product Specialist, Manhattan Associates
  • Erfaringer med automatisk vareforsyning i Holtung, v/John-Erik Tønnessen, logistikkdirektør, Holtung AS

Publisert 1. august 2006

Sted:

Seminaret arrangeres i lokalene til ErgoGroup, Nydalsveien 28, Oslo.
Middag arrangeres på SAS Radisson Hotell Nydalen, Nydalsveien 33

Dato og tidspunkt:

Tirsdag 27. juni kl. 12:00 - 17:00. Middag fra kl. 17:30

Pris:

Gratis for medlemmer i SMARTLOG og LOGMA. Deltakelsen inkluderer lunsj og middag.

Påmelding:

Påmelding på e-post til innen onsdag 21. juni

Ansvarlig:

Ansvarlig arrangør er SMARTLOG v/, SINTEF