To main content

CENBIO - Enabling sustainable and cost-efficient bioenergy in Norway

Media Contributions


2009      2010      2011      2012       2013      2014      2015      2016      2017


 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 • Er det nok råstoff til å nå bioenergimålene i Europa; Per Kristian Rørstad, Birger Solberg; Norsk Skogbruk 9 (01.12.2011)
 • Verdier i gass. Biogass i vekst; Annonse; DN innstikk (25.10.2011)
 • Både gjødsel og matavfall må med; Briseid T. et al.; Vestfold Blad (13.10.2011)
 • Framtida ligger i enzymer; Eijsink V. et al.; Bondebladet (29.09.2011)
 • Bra med hogst på kort sikt; Ursin Reed E. et al.; Forskning.no (16.09.2011)
 • Novozymes kjøper patentrettigheter av UMB; Eijsink V.; UMB nett (06.09.2011)
 • Virkemidler for å fremme fornybar; Per Kristian Rørstad, Birger Solberg; Bioenergi 4 (01.09.2011)
 • Ny økologipris til NTNU; Strømman A.; Adresseavisen (17.06.2011)
 • Biogass fra søppel erstatter diesel; Cambi, Skjelhaugen O.J.; Teknisk Ukeblad 6 (01.06.2011)
 • Kan måle klimaeffekt av biobrensel; Pileberg S., Cherubini F., Strømman A.; Forskning.no (31.05.2011)
 • lkke alltid størrelsen på flisfyringsanlegget som avgjør; Woxholtt S.; Skog og Landskap (website) (16.05.2011)
 • Skittent biodrivstoff; Grønli K.S., Michelsen 0.; Forskning.no (13.05.2011)
 • Skog, hogst og klima; Kvaalen H.H.; Forskning.no (12.05.2011)
 • Reine enzymer; Haraldsen T.K.., Eijsink V.; Forskning.no (09.05.2011)
 • 14 TWh er mulig, men avhenger av lønnsomheten; Jahren I., Eid T.; SKOGeieren 5 (01.05.2011)
 • Biomasse og potensiell energiproduksjon fra trær; Tron Eid, Øyvind Løken, Rune Eriksen, Rasmus Astrup; Bioenergi 3 (01.05.2011)
 • Effekten av Enovatilskudd på energikilde; Lillemo SC et al.; Bioenergi 3 (01.05.2011)
 • En helt gratis månelanding; Skjelhaugen, Langerud; Forskning.no (12.04.2011)
 • Skogen kan bidra til redusert utslipp; Bøhn N.; Forskning.no (04.04.2011)
 • Det vi driver med er uhyre viktig; Jahren I., Skjelhaugen O.J.; SKOGeieren 4 (01.04.2011)
 • CO2 emissions from biomass combustion; Francesco Cherubini; International press release by Wiley [Internet] (14.03.2011)
 • Using a Life Cycle Assessment Approach to Estimate the Net Greenhouse Gas Emissions of Bioenergy; Neil Bird; Annette Cowie; Francesco Cherubini; Gerfried Jungmeier; IEA Bioenergy document (01.03.2011)
 • Skog binder stadig mer karbon; Scharer J.; Forskning.no (25.02.2011)
 • Mer bioenergi med grønne sertifikater; Bolkesjal T.; Bioenergi 1 (01.02.2011)
 • Fornybar energi tenner ungdom; Henriksen L., Heyerdahl P.H.; UMB nytt 1 (01.01.2011)

 

2010

 • Burde du latt treet stå i skogen?; Sandved Dalen L.; Forskning.no (28.12.2010)
 • Biomasse til energiproduksjon i Norge år 2020; Trømborg, Rørstad; Bioenergi 5 (01.11.2010)
 • Endelig standarder for energiflis; Gjølsjø S.; Bioenergi 5 (01.11.2010)
 • Energivirket avhengig av tilskudd; Belbo, H; Bioenergi 5 (01.11.2010)
 • Er det bærekraftig å ta ut hele trær?; Hanssen; Bioenergi 5 (01.11.2010)
 • Mangfoldig bioenergiforskning; Skjelhaugen; Bioenergi 5 (01.11.2010)
 • Nordmenns holdninger til forskjellige oppvarmingssystemer; Lillemo S.C., Alfsnes F., Halvorsen B., Wiik M.; Bioenergi 5 (01.11.2010)
 • Bioenergiforskning gir nye klimavennlige TWhAftenposten bioenergi-bilag (29.09.2010)
 • Bioenergi og samfunnsøkonomi; Rørstad P.K.; Forskning.no (22.09.2010)
 • Fisk på tanken; Straumsvåg E.J.; Forskning.no (14.09.2010)
 • Bioenergi kan gi klimagevinst raskt; Rørstad P. K.; Forskning.no (31.08.2010)
 • Uegnet modell for skogbasert bioenergi; Solberg B., H.K. Sjølie; Forskning.no (20.08.2010)
 • Uegnet modell; Sjølie H.K., Solberg B.; Dagens Næringsliv (18.08.2010)
 • Modell for skogens CO2-regnskap; Straumsvåg E.J.; Forskning.no (24.07.2010)
 • Skogen bør hugges; Astrup R.; Dagens Næringsliv (13.07.2010)
 • Skog som energikilde; Sjølie H.K., Solberg B.; Dagens Næringsliv (01.07.2010)
 • Pellets kullkaster kraftverk; Sjølie H.K.; Vårt Land (15.06.2010)
 • Europas største pelletsfabrikk: Dette er et klimatiltakTeknisk Ukeblad 19 (01.06.2010)
 • Hogge eller ikke hogge?; Klassekampen (26.04.2010)
 • Svartmaling om skog; Sjølie H.K., E. Bergseng, B. Solberg, K. Hobbelstad; Klassekampen (26.03.2010)
 • Skogen som karbonlager; Goksøyr H., B. Holtsmark, O. Norem, T. Refsdal; Klassekampen (20.03.2010) 

 

2009

 • Kos med høy nytteverdi; Elin Judit Straumsvåg; Forskning.no (31.12.2009)
 • Vi trenger global CO2 avgift; Hans Fredrik Hoen, Birger Solberg, Per Kr. Rørstad, Erik Trømborg; Dagsavisen (17.12.2009)
 • Tømmer på tanken; Hafslund NOVA (01.12.2009)
 • Nyttig forskningsstøtte; Bakken J. I.; Hafslund NOVA (01.11.2009)
 • Forskningsinnsats for bioenergi på Ås; Ole Daniel Enersen; VVS-forum (13.10.2009)
 • Mer enn et halmstrå; Elin Judit Straumsvåg; Forskning.no (14.09.2009)
 • Full rulle og høyt trykk; Elin Judit Straumvåg; Forskning.no (10.09.2009)
 • Matavfall kan bli biogass og fullverdig gjødsel; Elin Judit Straumsvåg; Forskning.no (07.09.2009)
 • Fremtid i en høyball; Trine-Lise Gjæsdal; Finansavisen - bilag (01.09.2009)
 • Forskningssenter for miljøvennlig energi, Xergi SINTEF Energi (03.08.2009)
 • Full gass på Ås; Birgitte Sofie Henriksen; VVS-aktuelt (01.07.2009)