To main content

Magnus Stoud Myhre

Master of Science

Magnus Stoud Myhre

Master of Science

Magnus Stoud Myhre
Phone: +47 908 41 867
Department: Seafood Technology
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1704201

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fisk...

Authors Breimo Gorm Leitet Maria Høyli Randulf Myhre Magnus Stoud Richardsen Roger
Year 2018
Type Report/thesis