To main content

Trond Bakken

Programme Manager

Trond Bakken

Programme Manager

Trond Bakken
Phone: +47 992 08 649
Email:
Department: Management and Staff
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1779960

This paper describes the design, implementation and test results of a battery-operated wireless airflow sensor for use in mining applications. The sensor uses ultrasonic transducers for flow estimation and the ISA100 standard for wireless communication. The work demonstrates the feasibility of the s...

Authors Kruger Carel Aakvaag Niels Isaac John Bakken Trond Bilgeri Warren Silva Bruno
Year 2019
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1763282

This paper describes the design, implementation and test results of a battery-operated wireless airflow sensor for use in mining applications. The sensor uses ultrasonic transducers for flow estimation and the ISA100 standard for wireless communication. The work demonstrates the feasibility of the s...

Authors Aakvaag Niels Bakken Trond Kruger Carel Isaac John Bilgeri Warren Silva Bruno
Year 2019
Type Conference lecture and academic presentation
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1644618

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Oste...

Authors Bakken Trond Iversen Tor 0. Kvamstad-Lervold Beate Myklebust Thor
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk...