To main content

Monika Pilz

Senior Research Scientist

Monika Pilz

Senior Research Scientist

Monika Pilz
Phone: 982 83 925
Email:
Department: Materials and Nanotechnology
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1832269

SINTEF og KVÆRNER står sammen om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold. Kunnskapen baserer seg på resultater som ble oppnådd gjennom EU-prosjektet LORCENIS i Horisont 2020. Spesielt i Norge krever...

Authors Monika Pilz Tone Aas Heggenhougen
Year 2020
Type Website (informational material)
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1769012

The demand of long-lasting reinforced concrete for energy infrastructures under extreme operating conditions requires the development of multifunctional strategies integrated in concrete formulations and advanced stable bulk concretes from optimized binder technologies. Innovative materials and...

Authors Monika Pilz Emmanuel Gallucci
Year 2019
Type Academic lecture