To main content

Video on "Experimental simulation of Concrete Ice Abrasion at NTNU" - produsert av NTNU i Trondheim på vegne av LORCENIS-NOR prosjektet (SINTEF).

Abstract

This video has been produced by NTNU / Trondheim on behalf of LORCENIS-NOR (SINTEF) - Demonstrasjon av nyutviklet prøvingsmetoden for is-abrasjon
Forberedelse og gjennomføring av laboratorieforsøket på is-abrasjon: Bruk av det unike prøvingsutstyret utviklet ved NTNU hvor betongoverflate utsettes for is-skuring