To main content

Steffen Møller-Holst

Vice President - Marketing

Steffen Møller-Holst

Vice President - Marketing

Steffen Møller-Holst
Phone: 926 04 534
Department: Sustainable Energy Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...