To main content

Herman Biørn Amundsen

Master of Science

Herman Biørn Amundsen

Master of Science

Herman Biørn Amundsen
Phone: +47 980 19 031
Email:
Department: Aquaculture
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1885111/

Aquaculture net cage inspection and maintenance is a central issue in fish farming. Inspection using autonomous underwater vehicles is a promising solution. This paper proposes laser-camera triangulation for pose estimation to enable autonomous net following for an autonomous vehicle. The laser...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1916714/

Foredraget vil presentere pågående prosjektaktiviteter innenfor områdene autonomi, fjernstyring og robotikk knyttet til havbruk generelt, og lakseoppdrett spesielt. SINTEF Ocean har de siste 8 årene, i tett samarbeid med industri, forsket på ubemannede fartøy og fjernstyringsteknologi for...

Year 2020
Type Academic lecture