To main content

Magnus Stoud Myhre

Master of Science

Magnus Stoud Myhre

Master of Science

Magnus Stoud Myhre
Phone: +47 908 41 867
Email:
Department: Climate and Environment
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1704201/

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk...

Authors Gorm Breimo Maria Leitet Randulf Høyli Magnus Stoud Myhre Roger Richardsen
Year 2018
Type Report