To main content

Stine Skaufel Kilskar

Research Scientist/PhD Fellow

Stine Skaufel Kilskar

Research Scientist/PhD Fellow

Stine Skaufel Kilskar
Phone: 938 82 767
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1886054/

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter. Datainnsamlingen har vært to-delt: Intervjuer med ulike aktører i tre case...

Authors Ranveig Kviseth Tinmannsvik Eirik Albrechtsen Stine Skaufel Kilskar Kinga Wasilkiewicz Edwin
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1596714/

Recent accidents and near-accidents, such as the capsizing of the anchor handling vessel Bourbon Dolphin in 2007 and the unintended list of the drilling rig Scarabeo 8 in 2012, underline the need for addressing sensemaking in safety-critical situations within the maritime domain. This paper is a...

Authors Stine Skaufel Kilskar Brit-Eli Danielsen Stig Ole Johnsen
Year 2018
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1605472/

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med...

Authors Øyvind Dahl Stine Skaufel Kilskar Kari Skarholt Ragnar Rosness
Year 2018
Type Academic monograph