To main content

Trond Bakken

Marketing Director for EU Research in SINTEF Digital

Trond Bakken

Marketing Director for EU Research in SINTEF Digital

Trond Bakken
Phone: +47 992 08 649
Email:
Department: Management and Staff
Office: Brussels

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1885149/

This paper describes safety and security challenges and best practices of the use of drones in the oil and gas industry, with consideration of the harsh weather conditions in the Northern Territories of Norway. We have described the present status of the use of drones in air, on water (surface...

Authors Stig Ole Johnsen Trond Bakken Aksel Andreas Transeth Sture Holmstrøm Mariann Merz Esten Ingar Grøtli Sigurd Robert Jacobsen Rune Storvold
Year 2020
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1779960/

This paper describes the design, implementation and test results of a battery-operated wireless airflow sensor for use in mining applications. The sensor uses ultrasonic transducers for flow estimation and the ISA100 standard for wireless communication. The work demonstrates the feasibility of the...

Authors Carel Kruger Niels Aakvaag John Isaac Trond Bakken Warren Bilgeri Bruno Silva
Year 2019
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1644618/

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1496926/

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for...