To main content

Monika Pilz

Senior Research Scientist

Monika Pilz

Senior Research Scientist

Monika Pilz
Phone: 982 83 925
Email:
Department: Process Technology
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1875772/

Møt oss her live i alle pauser eller avtal tidspunkt ved å trykk på "ta kontakt"-knappen til høyre SINTEF og KVÆRNER står sammen om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold. Kunnskapen baserer seg på...

Authors Monika Pilz Kjell Tore Fosså
Year 2020
Type Lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1857415/

Spesielt i Norge krever eksisterende og fremvoksende energiteknologier nye materialer som fungerer under ekstreme driftsforhold. Det settes store krav til offshore vindturbiner, betongkonstruksjoner på havbunnen, broer og havner som skal installeres i arktiske områder med lave temperaturer og is...

Authors Monika Pilz Kjell Tore Fosså
Year 2020
Type Poster
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1857367/

Hva om man kunne designe tilsetningsstoff slik at betong kan ta vare på seg selv og reparere seg selv under alle forhold, også ekstrem is-erosjon, kulde og kloridpåvirkning? Hvilke muligheter åpner seg da? Følg vår Betongcast nr. 10 og lær om resultater fra LORCENIS prosjektet. Hør om hvordan man...

Authors Monika Pilz Kjell Tore Fosså
Year 2020
Type Lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1857402/

SINTEF og KVÆRNER står sammen om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold som ble oppnådd gjennom EU-prosjektet LORCENIS i Horisont 2020. I forsterkningsprosjektet LORCENIS-NOR, som finansieres av...

Authors Monika Pilz
Year 2020
Type Brochure
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1857353/

..."Increased durability and resistance" against harsh exposure conditions of reinforced concrete with advanced admixtures validated and demonstrated in selected scenarios of energy infrastructures towards ice-abrasion, maritime chloride ingress, freeze-thaw cycles and hydraulic pressure, high...

Authors Kjell Tore Fosså Monika Pilz
Year 2020
Type Lecture