EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Usability med gjennomslagskraft
EFFIN-seminar arrangert på SINTEF, 6. juni, 2007.

30 usability-spesialister/informasjonsarkitekter deltok på EFFIN åpent fagseminar. Det ble presentert resultater fra forskning på ulike former for ekspertevaluering, to svært dyktige usability-spesialister fra norsk næringsliv ga gode råd om hvordan usability-arbeid bør gjennomføres for best mulig gjennomslagskraft. Kasper Hornbæk – en av Danmarks fremste forskere innen HCI – holdt workshop om praktisk bruk av evalueringsresultater.

Presentasjonene er tilgjengelig for nedlasting.

Program

09:00-09:15 - Velkommen

09:15-10:00 - Påvirkningskraft som kvalitetskriterium: Forskjeller mellom evalueringsmetoder? Asbjørn Følstad, SINTEF, presenterte resultater fra forskning på ekspertevaluering der ca. 25 norske usability-eksperter har vært involvert.

10:15-10:45 - Problemer med innflytelse? Det var i gamle dager, det.  Even Risbakken, Netlife Research, delte kunnskap og erfaringer fra sitt arbeid som uavhengig usability konsulent i konkrete utviklingsprosjekt. 

10:45-11:00 - Prosess og dialog – to viktige nøkler til suksessfullt usability-arbeid. Trude Hole, TietoEnator, innledet gruppediskusjon. 

11:00-12:00 - Gruppediskusjon: Usability i utviklingsprosesseen. Hvordan arbeide aktivt med å dokumentere og øke påvirkningskraft? ”Dos and don’ts” basert på deltagernes egne erfaringer.

12:30-15:30 - Workshop: Hvordan utnytte evalueringsresulater? Kasper Hornbæk , Københavns Universitet,  presenterte forskningsresultater på praktisk bruk av evalueringsresultater, og lot deltagerne reflektere rundt disse.

Workshop-tema:

  • Hva er utfordringene i praktisk usability arbeid?
  • Hvordan finne, beskrive og analysere usabilityproblemer?
  • Hvordan lage anbefalinger basert på usabilityproblemer?

Publisert 16. november 2007