EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Scenario og foresight
I EFFIN-prosjektet undersøker vi anvendelsen av scenrio- og foresightmetoder i offentlig sektor og utvikling av elektroniske tjenster. Arbeidet gjennomføres av en av prosjektets to PhD-studenter.

Framtidsorienterte prosesser i offentlig sektor

Phd-prosjektet undersøker to typer framtidsorientering i offentlig sektor.

Undersøkelsen har som mål å vise sammenhengen mellom forskjellige metoder for å gjennomføre slike prosesser og strategisk-politiske føringer i organisasjoner. Slik skal prosjektet bidra med å øke forståelse omkring bruken av foresight, scenarier og visjonsbygging som politiske verktøy i offentlig sektor.

Case-prosjekter

Utvikling av ulike scenarier basert på foresightmetoder

Norges Forskningsråd gjennomførte utviklingsprosjektet CREATE fra 2002-2005 som introduserte foresight- og dialogbaserte metoder i planleggingen av store programmer og bredere temafelter.

Utvikling av visjoner basert på positive framtidsbilder

En norsk kommune gjennomførte i 2006 et visjonsprosjekt som inviterte barn og ungdom for å utvikle sosiale framtidsbilder. Prosjektet skulle produsere et grunnlag for kommunens visjon for langtidsplanlegging.

Foreløpige resultater

To artikler presenterer foreløpige resultater fra Phd-prosjektet

1) "The demand for dialogue: studying the influence of organisers in public foresight", International Journal of Foresight and Innovation Policy 2007, Vol.3, No.4, pp.403-419. Denne artikkelen diskuterer organisering av foresight og visjonsbygging med fokus på hvilken innflytelse organisatorene har på prosessens resultat.

2) "Time, method and good intentions: Reflexive futures between paradigm and practice", antatt i Futures, the journal of policy, planning and futures studies, for tiden under revisjon. Denne artikkelen diskuterer perspektiver som skoleelever, lærere, politikere og prosessansvarlige tar med seg inn i visjonsbygging og som påvirker gjennomføring og resultat av slike prosesser.

Se også foredrag om tema på Foresight konferansen ved Strathclyde Business School, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK.

Forventet avslutning av dette Phd-prosjektet: Oktober 2008.

Publisert 16. november 2007