EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Kontakt

Kontaktinformasjon:

John Krogstie, SINTEF IKT/NTNU (EFFIN prosjektleder)

Telefon: 7359 3677

Publisert 12. desember 2007