EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Brukersentrert utvikling
Hvordan gjennomføre brukersentrert utvikling i utviklingen av offentlige elektroniske tjenester? I EFFIN har vi gjort undersøkelser for å få kunnskap om hvordan brukersentrert utvikling av slike tjenester faktisk gjennomføres. I tillegg lager vi metoder og verktøy for å bidra til bedre brukersentrerte utviklingsprosesser.

Brukerbehov og -erfaringer

For å få kunnskap om tjenestebehov og -erfaringer blant brukere av offentlig sektor internettjenester, gjennomførte vi i 2006 en spørreskjemaundersøkelse blant drøyt 600 brukere av slike tjenester. Resultatene fra undersøkelsen finner du her.

Hvordan gjennomføres brukersentrerte utvikling i offentlige sektor utviklingsprosjekter?

For å få kunnskap om praksis og behov tilknyttet brukersentrert utvikling, gjennomførte vi en intervju-undersøkelse blant offentlig sektor prosjektledere. Vi har også gjennomført studier tilknyttet fire case:

Arbeidet indikerer at brukerinvolvering er høyst tilstedeværende i prosjekter der man utvikler offentlige elektroniske tjenester. Brukerinvolveringen er imidlertid ofte i form av demokratisk medvirkning (som f.eks. bruk av referansegrupper, brukerrepresentanter i prosjektgruppe), snarere enn ved hjelp av metoder særskilt utviklet for å betjene behovene i en softwareutviklingsprosess (f.eks. metoder som kontekstanalyse og brukertest).

Metoder og verktøy for brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester

I EFFIN har vi utarbeidet en veileder for brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester. Veilederen er ment å skulle brukes av prosjektledere under planlegging av nye prosjekter.

Vi arbeider også med metoder for bruk av prototyper som verktøy for å kommunisere mellom brukere og utviklere i prosjektet. Arbeidet er under gjennomføring av en av PhD-studentene i EFFIN.

Publisert 12. november 2007