EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Politiske føringer
I en tidlig fase av EFFIN i 2003 gjennomførte vi en undersøkelse av nøkkeldokumenter fra Norske departementer og EU-kommisjonen som gir føringer for brukersentrert utvikling av offentlig sektor tjenester. I 2007 gjennomfører vi en tilsvarende undersøkelse, der vi ønsker å sette resultatene fra EFFIN i kontekst av føringer for brukersentrert utvikling slik de fremstår i dagens nøkkeldokumenter.

Politiske føringer for brukersentrert utvikling - anno 2003

Oppsummeringen fra undersøkelsen av av nøkkeldokumenter for norske og europeiske politiske føringer for brukersentrert utvikling anno 2003 finner du i notatet EFFIN, WP1. Rammeverk 

Norske dokumenter vi gikk gjennom
 • e-norge 2005 (NHD, 2002)
 • Fra ord til handling (AAD, redegjørelse for Stortinget, 24. jan. 2002)
 • Eldres tilgang til og bruk av IKT (NHD, rapport, 2002)
 • Utfordringer og tiltak for funksjonshemmede i eNorge (NHD, rapport, 2001)
 • Strategi for IKT-forskningen 2003-04' (NHD, 2003)

EU-dokumenter

 • eEurope 2005: An information society for all (European Commission, 2002)
 •  eEurope Benchmarking Report (European Commission, 2002)
 • Towards a knowledge based Europe (European Commission, 2002)
 • IST work programme 2003-04 (European Commision, 2002)
 • The priorities of the sixth framework programme 2002-2006 (European commission, RTD info, 2002)
 • Strategic orientations and priorities for IST in Fp6 (IST Advisory Group, report, 2002)

Rammeverk for brukersentrert utvikling - 2007

EFFIN avsluttes i 2007. Vi ønsker å sette resultatene våre i sammenheng med de politiske føringer for brukersentrert utvikling vi har i dag. I ønsker vi å bruke erfaringer fra EFFIN-prosjekt til å kommentere på det rammeverket vi bruker for å kategorisere og forstå offentlge elektroniske tjenester. Rapporten fra dette arbeidet kommer i løpet av året.

Publisert 12. november 2007